Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số: 196/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 196/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 22/12/2015 HĐND Tỉnh
2 Số: 53/2012/NQ-HĐND Nghị quyết Số: 53/2012/NQ-HĐND Ngày 19 tháng 7 năm 2012 Về cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012- 2015 19/07/2012 HĐND Tỉnh
3 30/2011/NQ-HĐND Nghị Quyết số 30/2011/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 19/12/2011 HĐND Tỉnh
4 29/2011/NQ-HĐND Nghị Quyết số 29/2011/NQ-HĐND Về chương trình kiên cố hóa kênh mương và Bê tông hóa mặt bờ kênh loại I, II giai đoạn 2012-2015 19/12/2011 HĐND Tỉnh
5 27/2011/NQ-HĐND Nghị Quyết số 27/2011/NQ-HĐND Về cơ cấu hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn Giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh 19/12/2011 HĐND Tỉnh
6 02/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND, Về hỗ trợ phát triển đường giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2020 09/04/2011 HĐND Tỉnh
7 33/2010/NQ-HĐND Về việc cấp bù kinh phí miễn thuỷ lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh 22/12/2010 HĐND Tỉnh
8 07/2009/NQ-HĐND Về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2009 HĐND Tỉnh
9 04/2009/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND. Ngày 15-12-2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2009 HĐND Tỉnh
10 02/2009/NQ-HĐND Về điều chỉnh nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009 28/07/2009 HĐND Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành