Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số: 196/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 196/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 22/12/2015 HĐND Tỉnh
2 Số: 53/2012/NQ-HĐND Nghị quyết Số: 53/2012/NQ-HĐND Ngày 19 tháng 7 năm 2012 Về cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012- 2015 19/07/2012 HĐND Tỉnh
3 30/2011/NQ-HĐND Nghị Quyết số 30/2011/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 19/12/2011 HĐND Tỉnh
4 29/2011/NQ-HĐND Nghị Quyết số 29/2011/NQ-HĐND Về chương trình kiên cố hóa kênh mương và Bê tông hóa mặt bờ kênh loại I, II giai đoạn 2012-2015 19/12/2011 HĐND Tỉnh
5 27/2011/NQ-HĐND Nghị Quyết số 27/2011/NQ-HĐND Về cơ cấu hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn Giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh 19/12/2011 HĐND Tỉnh
6 02/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND, Về hỗ trợ phát triển đường giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2020 09/04/2011 HĐND Tỉnh
7 33/2010/NQ-HĐND Về việc cấp bù kinh phí miễn thuỷ lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh 22/12/2010 HĐND Tỉnh
8 07/2009/NQ-HĐND Về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2009 HĐND Tỉnh
9 04/2009/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND. Ngày 15-12-2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2009 HĐND Tỉnh
10 02/2009/NQ-HĐND Về điều chỉnh nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009 28/07/2009 HĐND Tỉnh