Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
161 1206/2016/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 27/5/2016, về việc Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND 27/05/2016 Quốc hội
162 142/2016/QH13 Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 04/05/2016, nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 04/05/2016 Quốc hội
163 01/TB-UBBC Thông báo số 01/TB-UBBC của Ủy ban bầu cử ngày 01/02/2016, TB phân công trách nhiệm các thành viên UB bầu cử tỉnh VP 01/02/2016 Sở - Ngành
164 107/TB-CTG Thông báo số 107/TB-CTG của Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương ngày 30/01/2016, Chống hàng giả ngô nếp lai HN88 30/01/2016 Sở - Ngành
165 Số: 1412/SNV-CCVC Văn bản số: 1412/SNV-CCVC ngày 18 tháng 12 năm 2015, Về việc chấm dứt hợp đồng lao động. 18/12/2015 Sở - Ngành
166 Số: 222/TB-STNMT Thông báo số: 222/TB-TNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015, Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. 15/12/2015 Sở - Ngành
167 Số: 98/2015/QH13 Nghị quyết số: 98/2015/QH13, về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 10/11/2015 Quốc hội