Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 05-QĐ/TU Quy định về công tác quy hoạch cán bộ 29/03/2022 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thuý Lan
2 14-NQ/TU Nghị quyết 14-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 31/03/2020 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
3 2603-CV/TU Thực hiện Công điện ngày 04/6/2019 của TTCP về tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi 06/06/2019 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
4 2559-CV/TU Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 21/05/2019 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
5 01-QC/UBKTTU Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy 10/10/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Nguyễn Trung Hải
6 40-TB/VPTU TB kết luận của đồng chí PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo công tác đồn thửa đổi ruộng và giải quyết đất dịch vụ tỉnh tại cuộc họp BCĐ 29/08/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
7 39-CTR-TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh VP thực hiện NQ số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp NN 28/08/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
8 38-CTR/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh VP thực hiện NQ số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN 28/08/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
9 37-CTR/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh VP thực hiện NQ số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về PTKT tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 28/08/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
10 38-TB/VPTU Thông báo kết luận của đồng chí bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với BCS đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC các cơ quan, đơn vị tỉnh VP 31/07/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc