Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 59-KH/TU KH tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Kim Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy VP (10/10/1917-10/10/2017) 24/07/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
12 169-BC/TU BC công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 19/07/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
13 35-CTR/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và PT rừng" 12/07/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
14 01-ĐA/TU ĐỀ ÁN Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 30/11/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
15 312-TB/TU Thông báo số 312-TB/TU ngày 20/6/2016, về việc Ý kiến của BTV tỉnh ủy về chủ trương thực hiện thí điểm đầu tư dự án Phát triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ XK và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ tại H LT 20/06/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
16 14-CTR/TU Chương trình số 14-CTR/TU ngày 24/5/2016, về việc Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ CT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" 24/05/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
17 261-TB/TU Thông báo số 261-TB/TU ngày 20/5/2016, về việc Thông báo kết luận của TTTU về việc triển khai thực hiện DA Khu du lịch Tam Đảo II 20/05/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
18 38-BC/TU Báo cáo số 38-BC/TU ngày 13/05/2016, về việc Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới" 13/05/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
19 số: 129-KH/TU Văn bản số: 129-KH/TU ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc. 22/09/2015 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
20 30-KH/TU Kế hoạch số: 30-KH/TU Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư ( Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới” 19/03/2012 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc