Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
141 108/TB-CTG Thông báo số 108/TB-CTG của Công ty cổ phần giống cây trồng TW ngày 02/02/2016, Xuất hiện hàng giả Ngô nếp lai F1 HN88 02/02/2016 Sở - Ngành
142 01/TB-UBBC Thông báo số 01/TB-UBBC của Ủy ban bầu cử ngày 01/02/2016, TB phân công trách nhiệm các thành viên UB bầu cử tỉnh VP 01/02/2016 Sở - Ngành
143 107/TB-CTG Thông báo số 107/TB-CTG của Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương ngày 30/01/2016, Chống hàng giả ngô nếp lai HN88 30/01/2016 Sở - Ngành
144 Số: 1412/SNV-CCVC Văn bản số: 1412/SNV-CCVC ngày 18 tháng 12 năm 2015, Về việc chấm dứt hợp đồng lao động. 18/12/2015 Sở - Ngành
145 Số: 222/TB-STNMT Thông báo số: 222/TB-TNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015, Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. 15/12/2015 Sở - Ngành