Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 299/STTTT-TTBCXB Công văn số 14/04/2020, Về việc tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 14/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn minh
22 290/STTTT-TTBCXB Công văn số 290/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tìm hiểu 90 năm ngày TT ngành Tuyên giáo; Giải báo chí 10/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
23 275/STTTT-TTBCXB Công văn số 275/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết thanh minh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 08/04/2020 Sở - Ngành
Đào văn Minh
24 266/STTTT-TTBCXB Công văn số 266/STTTT-TTBCXB, V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch Covid-19 03/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến
25 263/STTTT-TTBCXB Công văn 263/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến
26 263/STTTT-TTBCXB Công văn 263/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến
27 259/STTTT-TTBCXB Công văn số 259/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 01/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
28 342/STP Công văn số 342/STP, về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống Covid-19 và một số nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh 31/03/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Văn Bắc
29 256/STTTT-TTBCXB Công văn số 256/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19 31/03/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
30 217/STTTT-TTBCXB Công văn số 217/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” 23/03/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh