Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 365/STTTT-TTBCXB Công văn số 365/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 19 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ 29/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
22 332/STTTT-TTBCXB Công văn số 332/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày 15/4 và các biện pháp hỗ trợ khó khăn 22/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
23 325/STTTT-TTBCXB Công văn số 325/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ: về phòng chống bạo lực gia đình và v/b số 2251 của UBND Tỉnh: về phát triển kinh tế tập thể 20/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
24 28/KH-STTTT Kế hoạch số 28/KH-STTTT, Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo đảm thông tin truyền thông Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 17/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến
25 401/HĐPBGDPL Công văn số 401/HĐPBGDPL, V/v đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 16/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Văn Bắc
26 299/STTTT-TTBCXB Công văn số 14/04/2020, Về việc tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 14/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn minh
27 290/STTTT-TTBCXB Công văn số 290/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tìm hiểu 90 năm ngày TT ngành Tuyên giáo; Giải báo chí 10/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
28 275/STTTT-TTBCXB Công văn số 275/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết thanh minh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 08/04/2020 Sở - Ngành
Đào văn Minh
29 266/STTTT-TTBCXB Công văn số 266/STTTT-TTBCXB, V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch Covid-19 03/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến
30 263/STTTT-TTBCXB Công văn 263/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến