Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
51 09/CĐ-TCTL-ATĐ Công điện bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và tăng cường tiêu úng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ( Hồi 17h ngày 14/10/2017) 14/10/2017 Sở - Ngành
Nguyễn Văn Tỉnh
52 568/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền về Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 27/09/2017 Sở - Ngành
Vũ Khánh
53 567/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 27/09/2017 Sở - Ngành
Vũ Khánh
54 71/ĐTN Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn tỉnh VP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 26/09/2017 Sở - Ngành
Ngô Thị Bảo Ngọc
55 1756/STC-QLNS HD thực hiện QĐ số 2182/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh 20/09/2017 Sở - Ngành
56 234-QĐ/ĐUK Chuẩn y Ủy viên BTV Đảng ủy Sở NN & PTNT, nhiệm kỳ 2015-2020 05/09/2017 Sở - Ngành
57 2043/SNN-QLCL Phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ lâm thủy sản 30/08/2017 Sở - Ngành
58 29-TB/BDVTU TB chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Phó TB Dân vận Tỉnh ủy VP 30/08/2017 Sở - Ngành
59 04/HDLS-SLĐTBXH-STC HD Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động trên địa bàn tỉnh VP thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTG và QĐ số 46/2015/QĐ-TTg của TTCP 29/08/2017 Sở - Ngành
60 214/BC-SKHCN Báo cáo Kết quả thực hiện đề tài: Ứng dụng công nghệ tách rắn, lỏng xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường theo vùng và xã trọng điểm tỉnh Vĩnh Phúc 28/08/2017 Sở - Ngành