Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 73/CCTL-BC Tình hình khí tượng thuỷ văn, hiện trạng hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tính đến 7h00 ngày 24/5/2022 24/05/2022 Đơn vị trực thuộc Sở
Phạm Văn Long
2 71/CCTL-BC Báo cáo Tình hình khí tượng thuỷ văn, hiện trạng hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh ngày 23/5/2022 23/05/2022 Đơn vị trực thuộc Sở
Phạm Văn Long
3 02/QĐ-CCTT&BVTV Quyết định số 02/QĐ-CCTT&BVTV, về việc phân công cán bộ chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch hại cây trồng năm 2022 07/01/2022 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
4 156/GCN-BBP Giấy chứng nhận số 156/GCN-BBP, đủ điều kiện BBPB hộ Ngô Thị Hường, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch 04/01/2022 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
5 155/GCN-BBP Giấy chứng nhận số 155/GCN-BBP, đủ điều kiện BBPB hộ Vũ Thị Nhung, xa Bồ Lý, huyện Tam Đảo 04/01/2022 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
6 154/GCN-BBP Cấp GCN số 154/GCN-BBP, đủ điều kiện buôn bán phân bón hộ Hà Thị Tuyết, TT Lập Thạch 27/12/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
7 321/KH-TTNS&VSMTNT Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về sử dụng Nước sạch nông thôn năm 2022 24/12/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Đỗ Huy Sự
8 153/GCN-BBP Cấp GCN số 153/GCN-BBP, đủ điều kiện buôn bán phân bón của HTXNN&DV môi trường Bá Hiến 22/12/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
9 152/GCN-BBP Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón của Cửa hàng VTNN Tuấn Thủy 09/12/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
10 150/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB - Hộ bà hà, Yên Bình, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân