Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
131 91/CTPY-QLN Công văn số 91/CTPY-QLN ngày 25/02/2016, Cấp nước tưới dưỡng vụ Xuân năm 2016 25/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
132 84/CTPY-QLN Công văn số 84/CTPY-QLN ngày 23/02/2016, Đôn đốc tiến độ gieo cấy vụ Xuân năm 2016 23/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
133 44/BC-CCTL Báo cáo số 44/BC-CCTL ngày 22/02/2016, Tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ sản xuất vụ xuân 2016 22/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
134 40/BC-CCTL Báo cáo số 40/BC-CCTL của chi cục Thủy Lợi ngày 19/02/2016, BC tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ SX vụ Xuân 2016 19/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
135 37/BC-CCTL Báo cáo số 37/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi ngày 16/02/2016, Bc tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ SX vụ Xuân 2016 16/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
136 30/CCTL-QLCL Công văn số 30/CCTL-QLCL ngày 03/02/2016, V/v Cung cấp số liệu kênh mương thực công tác thống kê 03/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
137 26/BC-CCTL Báo cáo số 26/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi ngày 03/02/2016, BC tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ SX vụ Xuân 2016 03/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
138 04-CT/ĐTN Chương trình số 04-CT/ĐTN ngày 24/01/2016, Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 24/01/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
139 số: 04/BC-CCTY Báo cáo số: 04/BC-CCTY ngày 22/01/2016, kết quả kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi 22/01/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
140 số: 06/BVTV-KH Kế hoạch số: 06/BVTV-KH ngày 14/01/2016, Kế hoạch diệt chuột cao điểm vụ Đông-Xuân 2015-2016 14/01/2016 Đơn vị trực thuộc Sở