Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
161 164/TB-BVTV Thông báo số 164/TB-BVTV ngày 16/7/2016, về việc Thông báo về cao điểm sâu, bệnh hại lúa vụ Mùa năm 2016 16/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
162 163/TB-BVTV Thông báo số 163/TB-BVTV ngày 16/7/2016, về việc Thông báo về việc tăng cường cán bộ chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây lúa vụ Mùa 2016 16/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
163 153./TB - BVTV Thông báo số 153./TB - BVTV ngày 14/7/2016, về việcThông báo tình hình sâu cuốn lá lứa 5 hại lúa Mùa 2016 (Thông báo này thay cho Thông báo số 153/TB-BVTV đã gửi trước) 14/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
164 139/BVTV Thông báo số 139/BVTV ngày 06/07/2016, về việc Thông báo tình hình sâu cuốn lá lứa 4 hại lúa Mùa năm 2016 06/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
165 138/TB-BVTV Thông báo số 138/TB-BVTV ngày 05/07/2016, về việc Thông báo về việc tăng cường làm việc thứ 7, chủ nhật và ngày lễ trong chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Mùa 2016 05/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
166 135/TB-BVTV Thông báo số 135/TB-BVTV ngày 05/07/2016, về việc Thông báo về việc tăng cường cán bộ cho các Trạm BVTV huyện chỉ đạo phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Mùa năm 2016 05/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
167 06/BC-QLCL Báo cáo số 06/BC-QLCL ngày 19/02/2016, BC tổng kết triển khai đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực NN 19/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
168 02/TB-TTPCTT Thông báo số 02/TB-TTPCTT ngày 29/01/2016, TB không khí lạnh tăng cường và rét ( Hồi 13h ngày 29/01/2016) 29/01/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
169 15/TB-BVTV Thông báo số 15/TB-BVTV ngày 28/01/2016, Thông báo về việc khai báo kiểm dịch thực vật 2016 28/01/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
170 Số: 09/CĐ-PCTT&TKCN Công điện số: 09/CĐ-PCTT&TKCN hồi 13 giờ 00 ngày 02 tháng 10 năm 2015 Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc 02/10/2015 Đơn vị trực thuộc Sở