Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 1/TB-CCTTBVTV Thông báo 1/TB-CCTTBVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020) 16/01/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
22 2/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 2/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 15/01/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
23 1/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 1/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 08/01/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
24 53/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 53/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 31/12/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
25 51/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 51/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 18/12/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
26 12/TB-CCTTBVTV Thông báo số 12/TB-CCTTBVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng 16/12/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
27 47/TB-CCTT&BVTV Thông báo 47/TB-CCTT&BVTV tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 20/11/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
28 Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (từ ngày 16/10 - 15/11/2019 ) Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (từ ngày 16/10 - 15/11/2019 ) 18/11/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
29 45/TB-CCTT&BVTV Thông báo 45/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 06/11/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
30 44/TB-CCTT&BVTV Thông báo 44/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 30/10/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực