Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 02/2019/TT-BKHCN Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 03/06/2019 Bộ - Ngành
Phạm Công Tạc
12 709/TCTS-NTTS Triển khai một số quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT 25/03/2019 Bộ - Ngành
Trần Đình Luân
13 3623/TCTS-NTTS Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong NTTS 05/12/2017 Bộ - Ngành
Trần Đình Luân
14 2859/TCTS-NTTS Chủ động phòng chống thiên tai, mưa lũ 12/10/2017 Bộ - Ngành
Trần Đình Luân
15 04/CĐ-TCTL-QLCT Công điện đề phòng ngập úng và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 10 ( Hồi 16 giờ ngày 13/9/2017) 13/09/2017 Bộ - Ngành
16 836/CN-TĂCN Văn bản số 836/CN-TĂCN ngày 13/6/2016, về việc Tăng cường kiểm tra điều kiện và chất lượng thức ăn chăn nuôi 22/06/2016 Bộ - Ngành
17 531/CB-CĐ Văn bản số 531/CB-CĐ ngày 20/6/2016, về việc Hướng dẫn thực hiện QCVN 01-182:2015/BNNPTNT về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai 20/06/2016 Bộ - Ngành
18 182/DBTW Văn bản số 182/DBTW ngày 15/6/2016, về việc Thông tin ENSO và nhận định xu thế 6 tháng cuối năm 15/06/2016 Bộ - Ngành
19 1094/QLCL-CL2 Văn bản số 1094/QLCL-CL2 ngày 03/06/2016, về việc Quy định của Đài Loan về quản lý nông sản nhập khẩu và dư lượng thuốc BVTV 03/06/2016 Bộ - Ngành
20 587/CN-TĂCN Văn bản số 587/CN-TĂCN ngày 05/05/2016, về việc Sử dụng kít thử nhanh kiểm tra chất cấm trong nước tiểu vật nuôi 05/05/2016 Bộ - Ngành