Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 67/NQ-HĐND Nghị quyết số 67/NQ-HĐND, về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 21/12/2021 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
2 21/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND, về việc bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh 21/12/2021 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
3 19/2021/NQ-HĐND Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND, về Quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/12/2021 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
4 18/2021/NQ-HĐND Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND, về Quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/12/2021 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
5 17/2021/NQ-HĐND Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND, về Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển, chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn, đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế giai đoạn 2022 - 2025 21/12/2021 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
6 16/2021/NQ-HĐND Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND, về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai 2022-2025 21/12/2021 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan
7 09/20202/NQ-HĐND Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 14/12/2020 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Honagf Thị Thúy Lan
8 06/2020/NQ-HĐND Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND, về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 17/07/2020 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
9 88/NQ-HĐND Nghị quyết số 88/NQ-HĐND, về việc sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
10 83/NQ-HĐND Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết HĐND tỉnh nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh