Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 29/NQ-HĐND Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, DA ( bổ sung) trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
22 19/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, KN, phản ánh trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
23 14/NQ-HĐND Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
24 13/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện một số DA theo cơ chế đặc thù thuộc các CT mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
25 12/2017/NQ-UBND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
26 11/NQ-HĐND Thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong CC thủ tục hành chính của các cơ quan NN trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
27 Số: 192/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 192/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2016 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
28 Số: 191/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 191/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
29 Số: 190/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 190/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
30 Số: 189/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 189/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc