Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
41 số: 212/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 212/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2016. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
42 số: 211/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 211/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
43 Số: 88/2013/NQ- HĐND Nghị quyết Số: 88/2013/NQ- HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 Về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2020 16/07/2013 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc