Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
171 119/TB-BVTV Thông báo số 119/TB-BVTV ngày 15/6/2016, về việc Thông báo về việc khai báo kiểm dịch thực vật vụ Mùa năm 2016 15/06/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
172 118/BVTV-KD Văn bản số 118/BVTV-KD ngày 15/6/2016, về việc Nhân nuôi sâu hại 15/06/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
173 92/HD-BVTV Hướng dẫn số 92-HD-BVTV ngày 10/5/2016, Hướng dẫn điều tra và biện pháp phòng trừ đối với một số sinh vật hại lúa chủ yếu vụ đông xuân 2015-2016 10/05/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
174 119/BC-CCTL Báo cáo số 119/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc báo cáo tình hình khí tượng thủy văn, mực nước các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh 22/04/2015 Đơn vị trực thuộc Sở
175 06/CT-TTg Chỉ thị số: 06/CT-TTg Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 23/02/2012 Thủ tướng Chính phủ
176 80/NQ-CP Nghị quyết Số 80/NQ-CP, Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 19/05/2011 Thủ tướng Chính phủ
177 615/TTG - KTN Công điện thủ tướng chính phủ điện 21/04/2010 Thủ tướng Chính phủ
178 279/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người 13/03/2008 Thủ tướng Chính phủ
179 09/2008/CT-TTg Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 28/02/2008 Thủ tướng Chính phủ
180 01/1998/CT-TTg Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản 02/01/1998 Thủ tướng Chính phủ