Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
171 164/TB-BVTV Thông báo số 164/TB-BVTV ngày 16/7/2016, về việc Thông báo về cao điểm sâu, bệnh hại lúa vụ Mùa năm 2016 16/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
172 163/TB-BVTV Thông báo số 163/TB-BVTV ngày 16/7/2016, về việc Thông báo về việc tăng cường cán bộ chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây lúa vụ Mùa 2016 16/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
173 153./TB - BVTV Thông báo số 153./TB - BVTV ngày 14/7/2016, về việcThông báo tình hình sâu cuốn lá lứa 5 hại lúa Mùa 2016 (Thông báo này thay cho Thông báo số 153/TB-BVTV đã gửi trước) 14/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
174 139/BVTV Thông báo số 139/BVTV ngày 06/07/2016, về việc Thông báo tình hình sâu cuốn lá lứa 4 hại lúa Mùa năm 2016 06/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
175 138/TB-BVTV Thông báo số 138/TB-BVTV ngày 05/07/2016, về việc Thông báo về việc tăng cường làm việc thứ 7, chủ nhật và ngày lễ trong chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Mùa 2016 05/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
176 135/TB-BVTV Thông báo số 135/TB-BVTV ngày 05/07/2016, về việc Thông báo về việc tăng cường cán bộ cho các Trạm BVTV huyện chỉ đạo phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Mùa năm 2016 05/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
177 134/TB-BVTV Thông báo số 134/TB-BVTV ngày 05/07/2016, về việc Thông báo về việc tăng cường cán bộ cho Phòng Kỹ thuật, đồng thời kiêm nhiệm thủ quỹ Chi cục 05/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
178 122/TB-BVTV Thông báo số 122/TB-BVTV ngày 23/6/2016, Thông báo về việc nhận bàn giao và điều hành Trạm BVTV huyện Lập Thạch 23/06/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
179 Số: 5294/NHNN-TD Công văn Số: 5294/NHNN-TD Ngày 20 tháng 8 năm 2012 V/v cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm và cá tra 20/08/2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
180 Số: 1149/TTg-KTN Công văn Số: 1149/TTg-KTN Ngày 08 tháng 8 năm 2012 V/v chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản 08/08/2012 Thủ tướng Chính phủ