Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
181 118/BVTV-KD Văn bản số 118/BVTV-KD ngày 15/6/2016, về việc Nhân nuôi sâu hại 15/06/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
182 92/HD-BVTV Hướng dẫn số 92-HD-BVTV ngày 10/5/2016, Hướng dẫn điều tra và biện pháp phòng trừ đối với một số sinh vật hại lúa chủ yếu vụ đông xuân 2015-2016 10/05/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
183 Số: 150/TB-TTKĐGS Văn bản số: 150/TB-TTKĐGS ngày 16 thang 12 năm 2015, Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Trung tâm Kiểm định, giám sát công trình Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc 16/12/2015 Đơn vị trực thuộc Sở
184 119/BC-CCTL Báo cáo số 119/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc báo cáo tình hình khí tượng thủy văn, mực nước các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh 22/04/2015 Đơn vị trực thuộc Sở
185 06/CT-TTg Chỉ thị số: 06/CT-TTg Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 23/02/2012 Thủ tướng Chính phủ
186 80/NQ-CP Nghị quyết Số 80/NQ-CP, Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 19/05/2011 Thủ tướng Chính phủ
187 615/TTG - KTN Công điện thủ tướng chính phủ điện 21/04/2010 Thủ tướng Chính phủ
188 279/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người 13/03/2008 Thủ tướng Chính phủ
189 09/2008/CT-TTg Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 28/02/2008 Thủ tướng Chính phủ
190 01/1998/CT-TTg Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản 02/01/1998 Thủ tướng Chính phủ