Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
191 119/TB-BVTV Thông báo số 119/TB-BVTV ngày 15/6/2016, về việc Thông báo về việc khai báo kiểm dịch thực vật vụ Mùa năm 2016 15/06/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
192 118/BVTV-KD Văn bản số 118/BVTV-KD ngày 15/6/2016, về việc Nhân nuôi sâu hại 15/06/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
193 119/BC-CCTL Báo cáo số 119/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc báo cáo tình hình khí tượng thủy văn, mực nước các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh 22/04/2015 Đơn vị trực thuộc Sở
194 80/NQ-CP Nghị quyết Số 80/NQ-CP, Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 19/05/2011 Thủ tướng Chính phủ
195 615/TTG - KTN Công điện thủ tướng chính phủ điện 21/04/2010 Thủ tướng Chính phủ
196 279/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người 13/03/2008 Thủ tướng Chính phủ
197 09/2008/CT-TTg Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 28/02/2008 Thủ tướng Chính phủ
198 179/2004/NĐ-CP Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 21/10/2005 Thủ tướng Chính phủ
1053;#
199 01/1998/CT-TTg Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản 02/01/1998 Thủ tướng Chính phủ