Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 47/TB-CCTT&BVTV Thông báo 47/TB-CCTT&BVTV tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 20/11/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
22 Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (từ ngày 16/10 - 15/11/2019 ) Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (từ ngày 16/10 - 15/11/2019 ) 18/11/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
23 45/TB-CCTT&BVTV Thông báo 45/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 06/11/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
24 44/TB-CCTT&BVTV Thông báo 44/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 30/10/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
25 07/TB - HĐTC Thông báo số 07/TB - HĐTC, kết quả khảo sát tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2019 30/10/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Trương Công Thắng
26 56/TB-CCTTBVTV Thông báo số 56/TB-CCTTBVTV, về cao điểm sâu, bệnh hại cây trồng vụ đông năm 2019 28/10/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
27 43/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 43/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 23/10/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
28 Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày. Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng 16/10/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
29 42/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày. 16/10/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
30 02/2019/NĐ-CP Nghị định số 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự 02/01/2019 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc