Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 746/UBND-NN&PTNT Văn bản hành chính 746/UBND-NN&PTNT 13/06/2016 UBND Huyện
2 871/UBND-PNN&PTNT Văn bản hành chính 871/UBND-PNN&PTNT 09/06/2016 UBND Huyện
3 901/UBND-NN&PTNT Văn bản số 901/UBND-NN&PTNT ngày 06/07/2016, về việc Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 07/06/2016 UBND Huyện
4 707/UBND-KT Văn bản số 707/UBND-KT ngày 25/5/2016, về việc Kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên địa bàn thành phố 25/05/2016 UBND Huyện
5 358/UBND-NN&PTNT Văn bản hành chính 358/UBND-NN&PTNT 18/05/2016 UBND Huyện
6 347/UBND-NN&PTNT Công văn số 347/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Tam Dương ngày 28/3/2016, Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn huyện 28/03/2016 UBND Huyện
7 396/UBND-BQLDA Văn bản hành chính 396/UBND-BQLDA 21/03/2016 UBND Huyện
8 229/UBND-NN&PTNT Văn bản hành chính 229/UBND-NN&PTNT 16/03/2016 UBND Huyện
9 01/BCĐ Văn bản số 01/BCĐ của BCĐ diệt chuột huyện Sông Lô ngày 10/03/2016, Phân công nhiệm vụ các đ/c thành viên BCĐ diệt chuột năm 2016 10/03/2016 UBND Huyện
10 259/UBND-NN&PTNT Công văn số 259/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Tam Dương V/v Tăng cường chỉ đạo SX vụ ĐXuân 2015-2016 07/03/2016 UBND Huyện