Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 01/KH-NN&PTNT Kế hoạch số 01/KH-NN&PTNT ngày 05/07/2016, về việc Kế hoạch phát triển SX nông, LN-TS năm 2017 05/07/2016 UBND Huyện
12 359/KH-UBND Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 18/05/2016, về việc Kế hoạch sản xuất vụ mùa - vụ đông 2016 18/05/2016 UBND Huyện
13 490/KH-UBND Kế hoạch số 490/KH-UBND ngày 12/05/2016, về việc Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 12/05/2016 UBND Huyện
14 56/KH-UBND Kế hoạch số 56/KH-UBND của UBND huyện Tam Dương, KH triển khai thực hiện các nội dung đầu tư, hỗ trợ SXNN, thủy sản năm 2016 15/04/2016 UBND Huyện
15 34/KH-UBND Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND Thành phố Vĩnh Yên ngày 11/3/2016, KH tổ chức diệt chuột năm 2016 11/03/2016 UBND Huyện
16 173/KH-UBND Kế hoạch số 173/KH-UBND của UBND huyện Sông Lô ngày 10/03/2016, KH diệt chuột năm 2016 10/03/2016 UBND Huyện
17 185/UBND-NN&PTNT Công văn số 185/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Tam Dương ngày 17/02/2016, Tiếp tục chỉ đạo SX vụ ĐX 2015-2016 17/02/2016 UBND Huyện
18 10/BCHPCTT&TKCN Công văn số 10/BCHPCTT&TKCN của BCHPCTT&TKCN huyện Tam Dương ngày 02/02/2016, Về việc Đối phó với diễn biến thời tiết bất thuận 02/02/2016 UBND Huyện
19 78/UBND-NNPTNT Công văn số 78/UBND-NNPTNT của UBND huyện Sông Lô ngày 25/01/2016, V/v Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi 25/01/2016 UBND Huyện
20 Số: 979/UBND-NN&PTNT Văn bản số: 979/UBND-NN&PTNT của Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô ngày 14 tháng 12 năm 2015, Về việc tăng cường công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. 14/12/2015 UBND Huyện