Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 04/CĐ-PCTT Công điện số 04/CĐ-PCTT ngày 03/8/2015 của ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết 03/08/2015 Văn phòng
2 03/CĐ-PCTT Công điện số 03/CĐ-PCTT ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách 31/07/2015 Văn phòng
3 05/PCTT-TB Thông báo số 05/PCTT-TB ngày 29/7/2015 của Văn phòng thường trực BCH PCTT & TKCN Vĩnh Phúc thông báo tình hình mưa lũ 29/07/2015 Văn phòng
4 04/VPPCTT-TB Thông báo số 04/VPPCTT-TB ngày 23/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tình hình thời tiết xấu 23/07/2015 Văn phòng
5 03/PCTT-TB Thông báo số 03/PCTT-TB ngày 14/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tình hình thời tiết xấu 14/07/2015 Văn phòng
6 02/PCTT-TB Thông báo tình hình thời tiết cực đoan ( Phát hồi 15h ngày 03/7/2015) 03/07/2015 Văn phòng
7 02/CĐ-CLB Công điện số 02/CĐ-CLB ngày 23/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai một số nội dung để chủ động ứng phó với bão, lũ 23/06/2015 Văn phòng
8 01/CĐ-CLB Công điện số 01/CĐ-CLB ngày 21/6/2015 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc 21/06/2015 Văn phòng