Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 04/CĐ-PCTT Công điện số 04/CĐ-PCTT ngày 03/8/2015 của ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết 03/08/2015 Văn phòng
2 03/CĐ-PCTT Công điện số 03/CĐ-PCTT ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách 31/07/2015 Văn phòng
3 05/PCTT-TB Thông báo số 05/PCTT-TB ngày 29/7/2015 của Văn phòng thường trực BCH PCTT & TKCN Vĩnh Phúc thông báo tình hình mưa lũ 29/07/2015 Văn phòng
4 04/VPPCTT-TB Thông báo số 04/VPPCTT-TB ngày 23/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tình hình thời tiết xấu 23/07/2015 Văn phòng
5 03/PCTT-TB Thông báo số 03/PCTT-TB ngày 14/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tình hình thời tiết xấu 14/07/2015 Văn phòng
6 02/PCTT-TB Thông báo tình hình thời tiết cực đoan ( Phát hồi 15h ngày 03/7/2015) 03/07/2015 Văn phòng
7 02/CĐ-CLB Công điện số 02/CĐ-CLB ngày 23/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai một số nội dung để chủ động ứng phó với bão, lũ 23/06/2015 Văn phòng
8 01/CĐ-CLB Công điện số 01/CĐ-CLB ngày 21/6/2015 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc 21/06/2015 Văn phòng
Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành