Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 330/QĐ-TT-CLT Công nhận SX thử giống cây trồng NN 10/10/2019 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
2 750/TT-CLT Văn bản số 750/TT-CLT, V/v Gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Hè Thu, Mùa 2019 của Cục trồng trọt 21/06/2019 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
3 581/TT-CLT Tăng cường công tác chỉ đạo SX cuối vụ ĐX 2018-2019 và triển khai KH SX vụ Hè Thu, vụ Mùa 2019 20/05/2019 Cục Trồng trọt
Nguyễn Như Cường
4 912/BVTV-TV Phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa ĐX 2018-2019 17/04/2019 Cục Trồng trọt
Hoàng Trung
5 129/TT-TTRPC TB phát hành Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, KD ở Việt Nam 13/02/2019 Cục Trồng trọt
Nguyễn như Cường
6 1625/TT-CLT V/v chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông 2018 và chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019 28/12/2018 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
7 181/TT-CLT Chỉ đạo SX vụ ĐX 2017-2018 các tỉnh, thành phía Bắc 28/02/2018 Cục Trồng trọt
Nguyễn Hồng Sơn
8 17/TT-CTL Chỉ đạo SX vụ ĐX 2017-2018 tại các tỉnh phía Bắc 08/01/2018 Cục Trồng trọt
Nguyễn Hồng Sơn
9 1320/TT-CLT Đẩy mạnh SX nhóm cây vụ đông ưa lạnh và chuẩn bị SX vụ ĐX 2017-2018 01/11/2017 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
10 1136/TT-CLT Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa gieo trồng và bảo vệ cây vụ Đông 2017 25/09/2017 Cục Trồng trọt