Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 330/QĐ-TT-CLT Công nhận SX thử giống cây trồng NN 10/10/2019 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
2 750/TT-CLT Văn bản số 750/TT-CLT, V/v Gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Hè Thu, Mùa 2019 của Cục trồng trọt 21/06/2019 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
3 581/TT-CLT Tăng cường công tác chỉ đạo SX cuối vụ ĐX 2018-2019 và triển khai KH SX vụ Hè Thu, vụ Mùa 2019 20/05/2019 Cục Trồng trọt
Nguyễn Như Cường
4 912/BVTV-TV Phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa ĐX 2018-2019 17/04/2019 Cục Trồng trọt
Hoàng Trung
5 129/TT-TTRPC TB phát hành Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, KD ở Việt Nam 13/02/2019 Cục Trồng trọt
Nguyễn như Cường
6 1625/TT-CLT V/v chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông 2018 và chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019 28/12/2018 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
7 181/TT-CLT Chỉ đạo SX vụ ĐX 2017-2018 các tỉnh, thành phía Bắc 28/02/2018 Cục Trồng trọt
Nguyễn Hồng Sơn
8 17/TT-CTL Chỉ đạo SX vụ ĐX 2017-2018 tại các tỉnh phía Bắc 08/01/2018 Cục Trồng trọt
Nguyễn Hồng Sơn
9 1320/TT-CLT Đẩy mạnh SX nhóm cây vụ đông ưa lạnh và chuẩn bị SX vụ ĐX 2017-2018 01/11/2017 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
10 1136/TT-CLT Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa gieo trồng và bảo vệ cây vụ Đông 2017 25/09/2017 Cục Trồng trọt
Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành