Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 825/TT-CLT Chỉ đạo bảo vệ SX ứng phó với bão số 2 15/07/2017 Cục Trồng trọt
12 126/TT-CCN Văn bản số: 126/TT-CCN ngày 08/02/2017 Về việc chăm sóc vải thiều năm 2017 08/02/2017 Cục Trồng trọt
13 1404/TT-CLT Văn bản số 1404/TT-CLT ngày 13/7/2016, về việc Tập trung gieo cấy, chăm sóc lúa Hè Thu, Mùa 2016 các tỉnh phía Bắc 13/07/2016 Cục Trồng trọt
14 555/TTR-ĐPB Công văn số 555/TTR-ĐPB ngày 29/3/2016, Tăng cường quản lý NN về SX, KD, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác 29/03/2016 Cục Trồng trọt
15 524/TT-CLT Công văn số 524/TT-CLT ngày 25/3/2016, Chỉ đạo SX vụ ĐX 2015-2016 tại các tỉnh phía Bắc 25/03/2016 Cục Trồng trọt
16 509/TT-ĐPB Công văn số 509/TT-ĐPB ngày 23/3/2016, Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp phép SX phân bón hữu cơ và phân bón khác 23/03/2016 Cục Trồng trọt
17 508/TT-ĐPB Văn bản số 508/TT-ĐPB ngày 23/3/2016, Hướng dẫn lập HS đăng ký nhập khẩu phân bón 23/03/2016 Cục Trồng trọt
18 321/TT-QLCL Văn bản số 321/TT-QLCL ngày 01/03/2016, về việc TB kết quả kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP trong SX rau năm 2015 01/03/2016 Cục Trồng trọt
19 265/TT-CLT Công văn số 265/TT-CLT ngày 24/02/2016, Tăng cường công tác chỉ đạo SX vụ Đông Xuân 2015-2016 các tỉnh phía Bắc 24/02/2016 Cục Trồng trọt
20 482/TT-CLT V/v: tăng cường chăm sóc lúa Đông Xuân 14/04/2009 Cục Trồng trọt