Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 3749/BVTV-QLT Công văn số 3749/BVTV-QLT, V/v Sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô 27/12/2019 Cục bảo vệ thực vật
Nguyễn Quý Dương
2 1664/BVTV-KD Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu 02/07/2019 Cục bảo vệ thực vật
Hoàng Trung
3 3582/BVTV-ATTPMT Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu 20/12/2018 Cục bảo vệ thực vật
Hoàng Trung
4 2049/BVTV-TV Ban hành quy trình kỹ thuật phòng, chống bệnh bạc lá lúa 01/09/2017 Cục bảo vệ thực vật
5 1857/BVTV-TV Bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2017 15/08/2017 Cục bảo vệ thực vật
6 1162/BVTV-QLSVGHR Văn bản số 1162/BVTV-QLSVGHR ngày 28/6/2016, về việc Ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long 28/06/2016 Cục bảo vệ thực vật
7 1161/BVTV-QLSVGHR Văn bản số 1161/BVTV-QLSVGHR ngày 28/6/2016, về việc Ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn 28/06/2016 Cục bảo vệ thực vật
8 804/CĐ-BVTV Công điện số 804/CĐ-BVTV ngày 13/5/2016, Công điện về tiếp tục phòng chống rầy hại lúa cuối vụ ĐX 2016 tại các tỉnh phía Bắc 13/05/2016 Cục bảo vệ thực vật
9 671/BVTV-TV Công văn số 671/BVTV-TV ngày 22/4/2016, Tăng cường theo dõi và phòng, chống sinh vật gây hại lúa cuối vụ ĐX 2016 ở phía Bắc 22/04/2016 Cục bảo vệ thực vật
10 Số: 5/BVTV-TV Công văn Số: 5/BVTV-TV của Cục Bảo vệ thực vật ngày 04/01/2016, Về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện thời tiết bất thuận 04/01/2016 Cục bảo vệ thực vật