Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
71 07/CĐ-PCTT Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 4 24/07/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
72 08/TB-VPTT TB hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ 21/07/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
73 07/TB-VPTT TB hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ 18/07/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
74 05/CĐ-PCTT Triển khai thực hiện một số nội dung để chủ động ứng phó với bão 15/07/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
75 04/CĐ-PCTT Công điện số 04/CĐ-PCTT hồi 19 giờ 30 ngày 14/7/2017 15/07/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
76 02/CĐ-PCTT Công điện triển khai thực hiện một số nội dung 08/07/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
77 03/CĐ-VPTT Công điện số 03/CĐ-VPTT của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc hồi 16h00 ngày 26/7/2016, Công điện triển khai một số nhiệm vụ ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 1 26/07/2016 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh