Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 87/KH-BCĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2021” 24/05/2019 Ban chỉ đạo
Vũ Chí Giang
2 37/HD-BCĐLNATTP HD triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân năm 2018 11/01/2018 Ban chỉ đạo
Nguyễn Thanh Hải
3 1442/BCĐ-CAT V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội 05/10/2017 Ban chỉ đạo
Nguyễn Chi Lăng
4 158/BC-BCĐLNATTP BC kết quả 01 năm thực hiện Chỉ số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của TTCP về tăng cường trách nhiệm quản lý NN về an toàn thực phẩm 14/07/2017 Ban chỉ đạo
5 12/BC-PCTT&TKCN Báo cáo số 12/BC-PCTT&TKCN ngày 23/6/2016, Tình hình thiệt hại do mưa, dông, sét từ ngày 24-27/5/2016 23/06/2016 Ban chỉ đạo
6 2414/KH-BCĐ Kế hoạch số 2414/KH-BCĐ ngày 21/4/2016, Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 21/04/2016 Ban chỉ đạo
7 1852/KH-BCĐ Kế hoạch số 1852/KH-BCĐ ngày KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Dại trên động vật và người tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 31/03/2016 Ban chỉ đạo
8 241/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch số 241/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 28/3/2016, KH Triển khai " Tháng hành động vì ATTP" năm 2016 28/03/2016 Ban chỉ đạo