Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 44/2019/QH14 Luật số 44/2019/QH14, Luật phòng, chống tác hại của rượu bia 14/06/2019 Quốc hội nước CHXHCNVN
Nguyễn Thị Kim Ngân
2 37/2018/QH14 Luật số 37/2018/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ban hành Luật Công an nhân dân 20/11/2018 Quốc hội nước CHXHCNVN
Nguyễn Thị Kim Ngân
3 29/2018/QH14 Luật số 29/2018/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 15/11/2018 Quốc hội nước CHXHCNVN
Nguyễn Thị Kim Ngân
4 Luật số: 22/2018/QH14 Luật Quốc phòng 08/06/2018 Quốc hội nước CHXHCNVN
Nguyễn Thị Kim Ngân
5 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 28/11/2017 Quốc hội nước CHXHCNVN
Nguyễn Thị Kim Ngân