Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 54/KL-TW Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân 07/08/2019 Ban Chấp Hành Trung Ương
Trần Quốc Vượng