Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 97/NQ-HĐND Nghị quyết số 97/NQ-HĐND, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nước hợp vệ sinh vùng nông thôn và khai thác sử dụng các công trình cấp nước tập trung cho Nhân dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
12 87/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND, về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
13 17/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ nguồn NSTWW bổ sung có mục tiêu hỗ trợ bảo vệ và PT đất trồng lúa cho NS địa phương để hỗ trợ thực hiện một số công trình, DA hạ tần NN, NT 03/05/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
14 08/TB-HĐND Phân loại NQ của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 26/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
15 24/2017/NQ-HĐND Quy định phân bổ kinh phí cho công tác XD, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
16 23/2017/NQ-HĐND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
17 22/2017/CV-QLPB Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - XH ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
18 18/NQ-HĐND Thông qua đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập TT Hợp Châu, huyện TĐảo, tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
19 17/2017/NQ-HĐND Trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh VP 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
20 16/NQ-HĐND Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc