Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
51 33/2010/NQ-HĐND Về việc cấp bù kinh phí miễn thuỷ lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh 22/12/2010 HĐND Tỉnh
52 08/2009/NQ-HĐND Về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2009-2015 28/07/2009 HĐND Tỉnh
53 07/2009/NQ-HĐND Về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2009 HĐND Tỉnh
54 04/2009/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND. Ngày 15-12-2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 28/07/2009 HĐND Tỉnh
55 02/2009/NQ-HĐND Về điều chỉnh nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009 28/07/2009 HĐND Tỉnh
56 20/2008/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 25/07/2008 HĐND Tỉnh
57 16/2008/NQ-HĐND Về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 25/07/2008 HĐND Tỉnh