Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 Số: 148/BC-UBND Báo cáo số: 148/BC-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2015, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015 07/10/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
12 sô: 422/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số: 422/QĐ-SNN&PTNT ngày 06 tháng 10 năm 2015, Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc 06/10/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
13 Số: 6176/KH-UBND Kế hoạch số: 6176/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015, Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo Chương trình hành động số 29-CTR/TU ngày 3/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020 02/10/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
14 Số: 6155/KH-UBND Kế hoạch số: 6155/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015, thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 9/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị, về mội số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 01/10/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
15 Số:08/VPTT-TB Tin cảnh báo mưa lớn diện rộng ở bắc bộ hồi 16h ngày 27 tháng 8 năm 2015 28/08/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
16 33/HD-SNN&PTNT Hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn là nhỏ hại lúa vụ Mùa năm 2015 09/08/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1050;#
17 753/KH-UBND Kế hoạch số 753/KH-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh về việc Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Mùi năm 2015 05/02/2015
18 102/SNN&PTNT-TT Văn bản số 102/SNN&PTNT-TT ngày 31/01/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc phát thanh chỉ đạo chống rét cho mạ và lúa xuân 31/01/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
19 7631/UBND-NC2 Văn bản số 7631/UBND-NC2 ngày 17/12/2014 của UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo 17/12/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1061;#
20 42/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 42/2014/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2014 của Bộ NN&PTNT Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề Nông nghiệp 17/12/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1071;#