Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 639/QĐ-UBND Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 29/02/2016, Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) Dự án: Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (giai đoạn 1) Công trình: Bãi tập kết bùn nạo vét, hạng mục bãi đổ thải Đồng Mong; Địa điểm: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 29/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
32 116/HDLN/TT&TT-NV-BTCTU Hướng dẫn số 116/HDLN/TT&TT-NV-BTCTU ngày 28/3/2016, HD thực hiện QĐ số 12/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian thực hiện QĐ số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 hỗ trợ cán bộ, CC,VC làm về công nghệ TT, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và NN tỉnh VP 28/03/2016
33 272/TCLN-VP Hướng dẫn số 272/TCLN-VP ngày 8/3/2016, Hướng dẫn tạm thời các bước cập nhật dữ liệu và kết xuất BC trên máy tính bằng phần mềm Theo dõi DBR và ĐLN 08/03/2016 Liên bộ
1055;#
34 1207/KH-BCĐ Kế hoạch số 1207/KH-BCĐ ngày ngày 4/3/2016, KH triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016 04/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
35 192/SNN&PTNT-TT Công văn số 192/SNN&PTNT-TT ngày 26/02/2016, Tăng cường chỉ đạo SX vụ ĐX 2015-2016 26/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1050;#
36 394/HD-BCĐ Hướng dẫn số 394/HD-BCĐ ngày 24/02/2016, HD rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ theo Hướng dẫn số 1914/HD-VP ngày 16/7/2015 của VP BCĐ quốc gia 1237 24/02/2016 Liên bộ
1056;#
37 175/STC-QLG Hướng dẫn số 175/STC-QLG ngày 23/02/2016, Hướng dẫn việc thu nộp tiền bảo vệ, PT đất trồng lúa theo NĐ 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của CP 23/02/2016
38 504/QĐ-UBND Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 15/02/2016, Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020 15/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
39 03/KH-SNN&PTNT Kê hoạch số 03/KH-SNN&PTNT ngày 29/01/2016, KH Công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 29/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
40 02/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số: 02/KH-SNN&PTNT của Sở NN&PTNT ngày 26/01/2016, Công tác cải cách hành chính năm 2016 26/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#