Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 Số: 41/2012/NĐ-CP Nghị định Số: 41/2012/NĐ-CP Ngày 08 tháng 5 năm 2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 08/05/2012 Chính phủ
12 98/2011/NĐ-CP Nghị định số 98/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp 26/10/2011 Chính phủ
13 70/2011/NĐ-CP Nghị định số 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 22/08/2011 Chính phủ
1054;#
14 57/2011/NĐ-CP Nghị định: số 57/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ ngày 07 tháng 07 năm 2011 07/07/2011 Chính phủ
1054;#
15 20/2011/NĐ-CP Nghị định số 20/2011/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 23/03/2011 Chính phủ
1054;#
16 99/2010/NĐ-CP Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 24/09/2010 Chính phủ
1054;#
17 69/2010/NĐ-CP Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 21/06/2010 Chính phủ
18 41/2010/NĐ-CP Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 12/04/2010 Chính phủ
19 110/2008/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; 22/10/2008 Chính phủ
1054;#
20 16/2008/NQ-HĐND Về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 25/07/2008 HĐND Tỉnh