Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 21/2008/NQ-HĐND Về việc miễn thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 25/07/2008 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
22 20/2008/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 25/07/2008 HĐND Tỉnh
23 10/2008/NQ-CP Về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững 17/04/2008 Chính phủ
1054;#
24 01/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/01/2008 Chính phủ
25 159/2007/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 30/12/2007 Chính phủ
1054;#
26 154/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 15/10/2007 Chính phủ
1054;#
27 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007 Chính phủ
1054;#
28 05/2007/NĐ-CP Về phòng, chống bệnh dại ở động vật 09/01/2007 Chính phủ
1054;#
29 154/2006/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản 25/12/2006 Chính phủ
1054;#
30 119/2006/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm 16/10/2006 Chính phủ
1054;#