Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1625/QĐ-BNN-TT Quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022 09/05/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
2 856/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng “Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” 05/05/2022 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
3 1527/QĐ-BNN-TCTS Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 27/04/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
4 133/QĐ-SNN&PTNT Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
5 1384/QĐ-BNN-QLCL Quyết định phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030" 15/04/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
6 728/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 14/04/2022 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
7 11/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/04/2022 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
8 122/QĐ-SNN&PTNT Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Hưng Hải 05/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
9 117/QĐ-SNN&PTNT Quyết định về việc thành lập Tổ nghiệm thu kết quả đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 04/04/2022 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Hà Văn Quyết
10 399/QĐ-SNN&PTNT Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở và các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT 15/12/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải