Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 265/QĐ-SNN&PTNT QĐ Về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc 12/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
2 259/QĐ-SNN&PTNT QĐ V/v thành lập ban Giám sát thi tuyển viên chức 2021 05/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
3 258/QĐ-SNN&PTNT Quyết định về việc Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 05/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
4 2629/QĐ-CT Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/09/2021 Vũ Chí Giang
5 244/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 244/QĐ-SNN&PTNT Về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở 15/09/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
6 2011/QĐ-UBND Quyết định về điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021, về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 28/07/2021 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
7 1948/QĐ-UBND Quyết định một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 18/07/2021 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
8 99A/QĐ-SNN&PTNT Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Nông nghiệp & PTNT 26/05/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
9 41-QĐ/ĐU Thành lập Tổ truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 07/05/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
10 15/QĐ-SNN&PTNT Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 14/01/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy