Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 02/QĐ-CCTT&BVTV Quyết định số 02/QĐ-CCTT&BVTV, về việc phân công cán bộ chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch hại cây trồng năm 2022 07/01/2022 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
2 3431/QĐ-UBND Quyết định số 3431/QĐ-UBND, Công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 15/12/2021 Vũ Chí Giang
3 3303/QĐ-UBND Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/12/2021 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
4 238/QĐ-CN-GVN Quyết định 238/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận 05 tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi (TT GCTP) 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
5 235/QĐ-CN-GVN Quyết định số 235/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
6 234/QĐ-CN-GVN Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Dương Tất Thắng
7 233/QĐ-CN-GVN Quyết định 233/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
8 232/QĐ-CN-GVN Quyết định 232/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Cao Khanh 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
9 3251/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh 29/11/2021 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
10 408/QĐ-TY-DT Quyết định về việc công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 26/11/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Văn Long