Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 3123/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc” 15/11/2021 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
12 206/QĐ-CN-GVN Quyết định số 206/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi 11/11/2021 Nguyễn Văn Trọng
13 294/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT, Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai Đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực 09/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
14 265/QĐ-SNN&PTNT QĐ Về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc 12/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
15 259/QĐ-SNN&PTNT QĐ V/v thành lập ban Giám sát thi tuyển viên chức 2021 05/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
16 258/QĐ-SNN&PTNT Quyết định về việc Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 05/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
17 2629/QĐ-CT Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/09/2021 Vũ Chí Giang
18 244/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 244/QĐ-SNN&PTNT Về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở 15/09/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
19 2011/QĐ-UBND Quyết định về điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021, về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 28/07/2021 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
20 1948/QĐ-UBND Quyết định một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 18/07/2021 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang