Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 384/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 384/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 03/11/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
32 4044/QĐ-BNN-TCLN Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN, Về việc Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/10/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
33 2194/QĐ-CT Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT 28/08/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
34 2115/QĐ-CT Quyết định 2115/QĐ-CT, Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT 19/08/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
35 303/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 303/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo sản xuất; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; 07/07/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
36 29/2020/QĐ-UBND Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm NN trên địa bàn tỉnh VP 06/07/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
37 1484/QĐ-UBND Quyết định số 1484/QĐ-UBND, Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 23/06/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
38 21/2020/QĐ-UBND Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND, Ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triểnđất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 29/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
39 844/QĐ-UBND Quyết định số 844/QĐ-UBND, Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025( KÝ SỐ) 07/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn khước
40 12/2020/QĐ-UBND Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND, Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 18/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì