Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
461 87/2005/QĐ-BNN Quy trình kiểm soát giết mổ động vật 26/12/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
462 279/2005/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện.Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 03/11/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
463 66/2005/QĐ-BNN Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống 30/10/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
464 46/2005/QĐ-BNN V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y 25/07/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
465 45/2005/QĐ-BNN V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch 25/07/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
466 40/2005/QĐ-BNN Về việc ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác 07/07/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
467 115/2004/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 25/06/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
468 74/2005/QĐ-TTg Về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải didời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch 06/04/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
469 71/2005/QĐ-TTg Về cơ chế quản lý, điều hànhvốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm 05/04/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
470 01/2005/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 05/04/2005 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc