Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 16/2020/TT-BNNPTNT Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 28/12/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
2 10/2020/TT/BNNPTNT 10/2020/TT/BNNPTNT, v/v ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại VN 09/09/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
3 06/2019/TT-BNNPTNT Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã NN và trách nhiệm quản lý NN các cấp đối với HTXNN 19/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
4 33/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
5 32/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT, Quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
6 31/2018/TT-BNNPTNT thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về phân định ranh giới rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
7 30/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT, Quy định danh mục loài lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn gốc giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
8 29/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT, quy định về các biện pháp lâm sinh 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
9 28/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về quản lý rừng bền vững 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
10 27/2018/TT-BNN&PTNT Thông tư 27/2018/TT-BNN&PTNT, Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành