Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 06/2019/TT-BNNPTNT Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã NN và trách nhiệm quản lý NN các cấp đối với HTXNN 19/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
12 02/2019/TT-BKHCN Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 03/06/2019 Bộ - Ngành
Phạm Công Tạc
13 04/2019/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN & PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện CT mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 01/04/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Thanh Nam
14 36/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 25/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
15 33/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
16 32/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
17 31/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT Quy định về phân định ranh giới rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
18 30/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT Quy định Danh mục loài cây trồng LN chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
19 29/2018/TT-BNNPTNT thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
20 27/2018/TT-BNN&PTNT Thông tư 27/2018/TT-BNN&PTNT, Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn