Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 28/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý rừng bền vững 16/01/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
22 37/2018/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Quốc gia 25/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
23 27/2018/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
24 26/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
25 24/2018/TT-BNNPTNT Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản 15/11/2018 Phùng Đức Tiến
26 18/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quy định về quản lý thuốc thú y 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
27 12/2018/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hanh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật 05/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
28 17/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản 11/10/2017 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
29 18/2017/TT-BNNPTNT HD một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển SX, đa dạng hóa sinh kế và DA nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 09/10/2017 Bộ Nông nghiệp và PTNT
9/10/2017
30 76/2017/TT-BTC TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 54/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 26/07/2017