Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 11/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/07/2016, về việc Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật 01/07/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
32 24/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016, về việc Ban hành Danh mục về công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước 30/06/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1087;#
33 20/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016, về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT,80/TT-BNNPTNT,99/2006/TT-BNN 27/06/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1087;#
34 06/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, về việc Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại VN 10/06/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
35 05/2016/TT-BNV Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016, về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 10/06/2016 Liên bộ
36 07/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 31/05/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
37 04/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 10/05/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
38 02/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2016, Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong NN ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ NN & PTNT 22/02/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1071;#
39 01/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016, Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc Beta-agonist trong chăn nuôi 15/02/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1071;#
40 84/2011/TT-BTC Thông tư Số: 84/2011/TT-BTC, Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ 16/06/2011 Liên bộ