Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 0/L-PCTT LỆNH BÁO ĐỘNG SỐ 1 26/08/2017 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
12 6064/CTR-UBND Chương trình Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017- 2020 10/08/2017 UBND Tỉnh
13 249CTPH/CTĐ-SNN&PTNT Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Chữ thập đỏ với Sở NN & PTNT tỉnh VP trong triển khai, thực hiện Luật phòng, chống thiên tai giai đoạn 2017-2021 04/08/2017 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
14 35-CTR/TU Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và PT rừng" 12/07/2017 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
15 02/CTPH-BTNMT-BNN CT phối hợp công tác giữa Bộ TN&MT và Bộ NN & PTNT giai đoạn 2017-2020 12/07/2017 Liên bộ
16 01-ĐA/TU ĐỀ ÁN Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 30/11/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
17 119/TB-BVTV Thông báo số 119/TB-BVTV ngày 15/6/2016, về việc Thông báo về việc khai báo kiểm dịch thực vật vụ Mùa năm 2016 15/06/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
18 118/BVTV-KD Văn bản số 118/BVTV-KD ngày 15/6/2016, về việc Nhân nuôi sâu hại 15/06/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
19 283-TB/TU Thông báo số 283-TB/TU ngày 07/06/2016, về việc Thông báo của TTTU về chủ trương bổ sung và khoanh định các điểm mỏ thăm dò, khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận các xã An Tường và Cao Đại, huyện VT vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh VP 07/06/2016
20 66/SNN&PTNT-QS Mời họp số 66/SNN&PTNT-QS ngày 06/6/2016, về việc Mời họp lực lượng tự vệ Sở năm 2016 T.gian: 14h ngày 08/6/2016 tại tầng 3 -Sở NN & PTNT 06/06/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#