Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 27/HD-SKHĐT Hướng dẫn số 27/HD-SKHĐT ngày 02/06/2016, về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ vào NN, NT theo QĐ số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh 02/06/2016
22 01/L-PCTT Lệnh số 01/L-PCTT ngày 30/5/2016, về việc Lệnh huy động vật tư, nhân lực phục vụ công tác PCLB & TKCN 30/05/2016
23 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016, về việc Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 16/05/2016 Liên bộ
1071;#
24 07/BVTV Công văn số 07/BVTV Về việc diệt chuột bảo vệ mùa màng 06/02/2012 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
25 01/CĐ-CT Về tăng cường các biện pháp PCCCR, Bảo vệ rừng 09/02/2010
26 241/HDLN-KHĐT-TC- TNMT Thực hiện nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình, cá nhân khi giao trả đất cho nhà nước sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế- xã hội và an ninh-quốc phòng. 15/05/2009
27 241/HDLN-KHĐT-TC- TNMT Thực hiện nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình, cá nhân khi giao trả đất cho nhà nước sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế- xã hội và an ninh-quốc phòng. 15/05/2009
28 653/TY-DT Hướng dẫn phòng chống bệnh cúm lợn 28/04/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT
29 23/KL-TU Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả và chủ động đối phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh 05/11/2008