Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 78/KH-SNN&PTNT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 15/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
2 73/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số: 73/KH-SNN&PTNT, Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống dịch, giữ vững vùng xanh chiến thắng đại dịch Covid-19” 20/09/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
3 37/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Phòng chống dịch Covid-19 của Sở Nông nghiệp & PTNT 10/05/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
4 2/KH-SNN&PTNT kế hoạch số 2/KH-SNN&PTNT, Công tác cải cách hành chính năm 2020 17/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
5 1/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 1/KH-SNN&PTNT, Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư khóa XII và Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới 13/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 61/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 61/KH-SNN&PTNT, Về tổ chức triển khai thi hành luật Thi hành án hình sự 16/10/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
7 38/KH-SNN&PTNT KH hành động giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho SX nông, LN, thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 24/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
8 37/KH-SNN&PTNT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi 17/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
9 34/KH-SNN&PTNT Kế hoạch tuyển chọn cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2021 15/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
10 31/KH-SNN&PTNT KH tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch & VSMTNT năm 2019 25/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Đinh Gia Thành