Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 32/KH-SNN&PTNT KH tổ chức triển khai thi hành Luật An ninh mạng 26/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
12 29/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 29/KH-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thi hành Luật Bảo vệ BMNN năm 2019 18/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
13 27/KH-SNN&PTNT KH triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT 12/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
14 04/KH-SNN&PTNT KH Phòng, chống tham nhũng năm 2019 16/01/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
15 21/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 21/KH-SNN&PTNT ngày 17/6/2016, KH triển khai Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra vật tư NN trên địa bàn tỉnh VP 17/06/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
16 19/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 19/KH-SNN&PTNT ngày 02/6/2016, Triển khai công tác pháp chế năm 2016 02/06/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
17 565/SNN&PTNT-KH Kế hoạch số 565/SNN&PTNT-KH ngày 25/5/2016, Thống kê các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách từ năm 2012-2016 25/05/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1049;#
18 11/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 11/KH-SNN&PTNT ngày 6/4/2016, KH triển khai thực hiện các nội dung đầu tư, hỗ trợ SXNN, TS của tỉnh năm 2016 06/04/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
19 10/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 10/KH-SNN&PTNTngày 30/3/2016, KH thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến cho luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa tỉnh năm 2016 30/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
20 08/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 08/KH-SNN&PTNT ngày 11/3/2016, Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 11/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#