Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 05/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 05/KH-SNN&PTNT ngày 19/02/2016, KH huấn luyện lực lượng Tự vệ năm 2016 19/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
22 04/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 04/KH-SNN&PTNT ngày 18/02/2016, KH thực hiện nhiệm vụ công tác V, LT năm 216 18/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
23 03/KH-SNN&PTNT Kê hoạch số 03/KH-SNN&PTNT ngày 29/01/2016, KH Công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 29/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
24 Số: 69-KH/ĐU Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 08/12/2015, Tổ chức quán triệt, học tập nội dung Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI); Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) 08/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
25 Số: 37/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số: 37/KH-SNN&PTNT ngày 16 tháng 11 năm 2015, Triển khai thực hiện quản lý chất cấm trong chăn nuôi. 16/11/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
26 Số: 32/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số: 32/KH-SNN&PTNT ngày 12 tháng 10 năm 2015, Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp & PTNT Việt Nam 14/11/1945 - 14/11/2015 12/10/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
27 Số: 31/KHHĐ-SNN&PTNT Văn bản số: 31/KHHĐ-SNN&PTNT ngày 02 tháng 10 năm 2015, "Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng tưởng xanh giai đoạn 2014-2020" Của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc. 02/10/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
28 Số 30/ KH - SNN & PTNT Kế Hoạch diệt chuột vụ Đông 2015 22/09/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1052;#
29 12/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 12/KH-SNN&PTNT ngày 05/6/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT về Triển khai công tác pháo chế năm 2015 06/05/2015 1052;#
30 4/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 4/KH-SNN&PTNT ngày 04/3/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự ( sửa đổi ) của ngành Nông nghiệp & PTNT 25/03/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc