Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 03/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 03/KH-SNN&PTNT ngày 27/02/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp & PTNT lần thứ IV năm 2015 27/02/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
32 39/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 39/KH-SNN&PTNT ngày 23/12/2014 của Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc diệt chuột vụ Đông 2014-2015 23/12/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
33 25/KH-SNN&PTNT Kế hoạch 25/KH-SNN&PTNT ngày 26/8/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc triển khai thực hiện QĐ 2288/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ SX trồng trọt vụ Đông năm 2014 26/08/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
34 21/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 21/KH-SNN&PTNT ngày 28/7/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2014 28/04/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
35 Số:21/KH-SNN&PTNT Kế hoạch Số:21/KH-SNN&PTNT ngày 23 tháng 8 năm 2013 Triển khai thực hiện Quyết định 2089/QĐ-CT về hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2013 23/08/2013 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
36 Số: 975/KH-HĐTD Kế hoạch Số: 975/KH-HĐTD, Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2012 15/11/2012 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
37 89/KH-ĐU Kế hoạch Số 89/KH-DU, Nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV ( Nhiệm kỳ 2010 – 2015 ) 23/05/2011 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
38 1379/KH-HĐXT Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2010 07/12/2010 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
39 38/KH–SNN&PTNT Kế hoạch tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại và môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 12/01/2010 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
40 637 /KH - NN&PTNT Kế hoạch Thực hiện Thông báo số: 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính Trị về tình hình giải quyết KNTC từ năm 2006 cho đến nay và giải pháp trong thời gian tới; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh số: 37-CTr/TU ngày 02/6/2008; Kế hoạch 2827/KH-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 18/07/2008 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc